Postępowania awansowe

INSTYTUT POLITOLOGII Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie NAUKI O POLITYCE.