IP

INSTYTUT POLITOLOGII
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Dyrekcja IP:
dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Jaeschke
z-ca dyrektora: dr hab. Magdalena Mikołajczyk, prof. UP
z-ca dyrektora: dr Ryszard Kozioł

Sekretariat: pok. 236 (II piętro), tel. 12/ 662-64-46,
e-mail: ip@up.krakow.pl
– mgr inż. Marzena Ryskala
– mgr Małgorzata Grudnik

Instytut Politologii prowadzi kierunki: POLITOLOGIA,
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Dodaj komentarz